Ovládání

Celá aplikace se zkládá z kartiček, které jsou sdruženy do balíčku.

Balíček si můžeme představit jako kategorii učiva - například: Angličtina, Sčítání, Barvy, Vyjmenovaná slova, Dějepis, ....
V každém balíčku je více kartiček s učivem (například: "auto", "a car", "[e kár]", "lekce 1").
Po vytvoření kartičky, je kartička zobrazena v režimu Učení. Po potvrzení o naučení kartičky, je následující den kartička zobrazena v režimu opakování nebo je zadán test k ověření znalostí (je-li tak nastaveno a zároveň se jedná o podřízený účet).
Po zobrazení odpovědi je uživatelem ohodnocena úroveň znalosti od 1 (perfektní znalost) do 5 (neznalost). Na základě hodnocení je naplánováno další opakování kartičkypro zapamatování v dlouhodobé paměti. S přibývajícím počtem opakování a úrovni znalosti, je prodlužována doba mezi opakováním konkrétní kartičky.
Ke každé kartičce lze zadat test s využitím již existujícíh polí otázka/odpověď (například otázka:"auto" - odpověď: "a car" a případně druhá strana kartičky otázka 2: "a car" - odpověď 2: "auto"). Děle je možnost test vytvořit ručně s definovanými variantami odpovědi (naříklad otázka "B_dlím v b_tě na předměstí" s možnostmi "y/ý/i/í"). Takových testů může být k jedné kartičce neomezené množství.
V nastavení balíčku lze testy nastavit s automatickým zadáváním - pro ověření získaných znalostí. V případě chybné odpovědi lze nastavit přesun kartičky do režimu učení pro doučení.